Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Vanuit privacy overwegingen en zorgvuldigheid kunnen we hierin geen volledige inzage geven. We hebben nagedacht op welke manier we meer inzicht kunnen geven op het verloop en de verspreiding van de inschrijvingen. Hiervoor hebben wij de volgende “heatmap” gemaakt. Hierbij staat rood ‘veel inschrijvingen’ en groen voor ‘wat minder inschrijvingen’.  

Ons advies: Mocht je meerdere bouwnummers gelijk waarderen, heroverweeg dan de volgorde op je voorkeurslijst. Door bijvoorbeeld een 4e en 1e voorkeur te wisselen maak je meer kans bij de loting. Je kunt je inschrijving nog aanpassen tot en met morgen 29 maart 23:59 uur.

Wij hebben het volste vertrouwen dat het project door gaat, maar we zijn hierbij afhankelijk van vergunningverlening en de verkoopscore. Een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming (in verband met stikstof) is voor als nog niet nodig. Hieronder de opsomming van de opschorte voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst: 

  • Planacceptatie door Woningborg
  • Ontvangst onherroepelijke omgevingsvergunning
  • 20 van de 25 woningen zijn onvoorwaardelijk verkocht
  • De locatie bouwrijp is opgeleverd door de gemeente
  • Ontvangst eventuele onherroepelijke vergunning voor de Wet Natuurbescherming

De woningen in Morgenstond hebben een A++++ label. Dit doordat de woningen NUL op de Meter zijn en daardoor duurzamer dan de gemiddelde nieuwbouwwoning.

Op de verkooptekeningen staat van elk bouwnummer de circa maat van de tuin aangegeven. Ook in de brochure staan een aantal maten weergegeven op de situatiekaart. Uiteindelijke maten kunnen in werkelijkheid hiervan afwijken.

Op de begane grond, eerste verdieping en zolder (tot 18 graden) wordt vloerverwarming aangebracht. Voor de tijdloze woning betreft dit alleen de begane grond en zolder (tot 18 graden). Aanvullend wordt de badkamer voorzien van een elektrische radiator voor extra comfort. De vloerverwarming is aangesloten op de lucht-water warmtepomp, waarvan de buitenunit op het dak van de berging is geplaatst.

Op het dak van de woningen komen zonnepanelen te liggen om aan de NOM-eisen te voldoen. Het aantal is conform de verkooptekening van het desbetreffende bouwnummer. Optioneel is het aantal panelen uit te breiden, zodat je nog meer energie kunt opwekken. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte en eventueel gekozen opties.

De keukenshowroom voor Morgenstond is NUVA keukens.

Bekijk alvast de video voor een inkijkje in de showroom.

De badkamer- en tegelshowroom voor Morgenstond is van Heugten.

Dit staat bij de technische omschrijving onder de downloads bij de verkoopinfo.

Ja, zowel aan de Hoprank, Priemsteeg en Rozemarijn zijn enkele openbare parkeerplaatsen aanwezig.  

Je kunt een laadpunt bij de woning realiseren. Op de openbare parkeerplaatsen komen deze in basis niet.

Zodra aan alle opschortende voorwaarden uit de overeenkomsten is voldaan, word je hiervan op de hoogte gesteld en worden de voorbereidingen getroffen voor de overdracht van de kavels bij de notaris.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van de woning en tuin.

Zie de verkoopprocedure bij de downloads voor de toewijzing van de woningen.

Nee, nadat je bent ingeloot heb je een optie op een woning, het betreffende bouwnummer is speciaal voor jou gereserveerd.
Je zit er dan niet direct aan vast. 

Wijzigen van een voorkeur kan tot en met 29 maart 23:59 uur. Dit doe je door in je persoonlijke inlogomgeving het inschrijfformulier aan te passen.

Uiterlijk 2 maanden na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst dien je je hypotheek rond te hebben.

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, dan kun je binnen een periode van 2 maanden na de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst de overeenkomsten ontbinden. Dit dient wel goed gedocumenteerd te gebeuren.

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte dan betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw gestart is.

Ja dat is mogelijk. Bij de inschrijving dien je dan een verklaring financiering uit eigen middelen te uploaden. Voorbeelden van een verklaring financieel advies en verklaring financiering uit eigen middelen zijn hier te downloaden.

Omdat we vooraf bij de toewijzing/loting willen weten of je de woning ook kan betalen. Als dit pas later duidelijk wordt dan zal dit voor iedereen een teleurstelling zijn.

Bij indienen van het inschrijfformulier dien je ook de verklaring financieel advies of verklaring financiering uit eigen middelen te uploaden.

Je kunt deze brief laten opstellen door jouw bank of hypotheekverstrekker.

Voorbeelden van een verklaring financieel advies en verklaring financiering uit eigen middelen zijn hier te downloaden.

Het is niet mogelijk om een eigen notaris te kiezen voor het passeren van de leveringsakte. Wel kan je een eigen notaris kiezen voor het passeren van de hypotheek akte. Dit is echter niet praktisch, omdat je dan naar twee notarissen moet.

Als je facturen te laat betaalt of later in een project instapt, dan betaal je rente over de reeds vervallen termijnen tot aan de datum dat de termijnen alsnog betaald worden. Het percentage van deze rente is in de aanneemovereenkomst vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd en is niet fiscaal aftrekbaar.

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Dit betekend dat je gedurende 6 jaar na notariële levering zelf (of met je gezin) de woning moet bewonen en deze gedurende deze periode niet door mag verkopen. Ontheffing vanuit de gemeente is in bepaalde situaties te verkrijgen. Zie ook bijlage 3 bij de koopovereenkomst onder de downloads

De bouw start nadat de opschortende voorwaarden uit de overeenkomsten zijn vervuld en de kavels bij de notaris zijn geleverd aan de kopers. Zie ook de planning op de projectwebsite.

Na aankoop van de woning word je uitgenodigd door de kopersbegeleider voor een eerste gesprek. 

Naar verwachting worden de eerste woningen in het vierde kwartaal van 2024 opgeleverd.

Ja dat kan zeker. Om de woning op jouw woonwensen af te stemmen ga je onder begeleiding van de aannemer het koperskeuzetraject doorlopen. Zij ziet erop toe dat alle stappen binnen de daarvoor beschikbare tijd genomen worden.

Het koperskeuzetraject bestaat uit een aantal stappen waarbinnen jouw toekomstige woning naar wens kan worden aangepast. Op onder andere de koperskeuzelijst en optietekeningen is terug te vinden welke mogelijkheden er zijn om de woning naar wens aan te passen.

Ja, het is mogelijk om de badkamer en het toilet casco te laten uitvoeren. Ook is het mogelijk om het spuitwerk van het plafond in de woning te laten vervallen. Zie voor meer informatie de koperskeuzelijst.